לייב בזום בנושא תזונת קיץ בשיוף עמותת תעצומות למחלימים מסרטן