סלט סתווי

גם על הדלעת אנו מברכים בתחילתה של שנה ועל [...]