שיעור ארוחת חג 13.9.24
אופציות רכישה:
הרשמה ליחיד 330 ₪
הרשמה לזוג 600 ₪

להרשמה בחרו את סוג הכרטיסים