שיעור ארוחת חג 12.4.24
אופציות רכישה:
הרשמה ליחיד 420 ₪
הרשמה לזוג 790 ₪

להרשמה בחרו את סוג הכרטיסים